Wyniki z doświadczeń odmianowych rzepaku w Kombinacie Rolnym w Kietrzu w 2017 r.

Caussade Semences najlepszą hodowlą rzepaku!
Odmiany rzepaku z hodowli Caussade Semences okazały się najwyżej plonującymi spośród 11 krajowych i zagranicznych hodowli.
Średni plon odmian Caussade Semences był najwyższy i wyniósł 50 dt/ha!