Wyniki plonowania kukurydzy na ziarno w badaniach PDOiR i rozpoznawczych COBORU/PZPK w 2013 roku

Wyniki plonowania kukurydzy na ziarno w badaniach PDOiR i rozpoznawczych COBORU/PZPK w 2013 roku

W 2013 roku do badań prowadzonych przez COBORU/PZPK, hodowla Caussade Semences zgłosiła aż 25 odmian kukurydzy.
Wszystkie odmiany oceniane były w 8 Stacjach Oceny Odmian w miejscowościach: Chrząstowo, Głubczyce, Masłowice, Pawłowice, Skołoszów, Smolice, Śrem i Węgrzce.

Pomeri cs  – rekordowy plon w trudnym roku
Spośród wszystkich odmian z grupy średniopóźnej zdecydowanie wyróżniła się odmiana Pomeri cs osiągając aż 109,3 % wzorca z plonem suchego ziarna na poziomie114,9 dt/ha. Dało to drugi wynik na 36 ocenianych odmian w badaniach COBORU/PZPK.
Odmiana Pomeri cs dostepna jest w dystrybucjach: Osadkowski S.A., Osadkowski –Cebulski, Osadkowski – Raiffeisen.

pomeri

Belugi cs –nowość 2013!
W grupie średniowczesnej, dobry wynik – 101,8 % wzorca i plon 107,1 dt/ha (14 % wilg.), osiągnęła nasza najnowsza odmiana ziarnowa –Belugi cs.

belugi

Herkuli cs

herkuli

Laperi cs

laperi

Marteli CS

marteli

O wysokiej jakości odmian kukurydzy hodowli Caussade świadczy fakt, iż wszystkie oceniane odmiany z grupy średniowczesnej i średniopóźnej w serii ziarnowej, plonowały powyżej wzorca.

Backari cs – doskonała w każdym roku!
W grupie odmian średniowczesnych, jeden z najwyższych wyników – 104,3 % wzorca i plon 109,7 dt/ha (14% wilg.) osiągnęła nasza nowa, będąca drugi rok na polskim rynku odmiana – Backari cs. Odmian ta jest dostępna w dystrybucjach: Flora, Chemirol i Napena.

Castelli cs
Kolejny (czwarty z kolei) rok, odmiana Castelli cs należała do najwyżej plonujących odmian w oficjalnych doświadczeniach rozpoznawczych COBORU/PZPK

– 2010 r. -105,8 % wzorca
2011 r. – 108,4 % wzorca
– 2012 r. 104,6 % wzorca
2013 r. 102,4 % wzorca

Borelli cs, Laperi cs, Herkuli cs, Marteli cs, 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Spośród odmian o późniejszej porze dojrzewania, równie wysokie wyniki plonowania uzyskały kolejny już rok nasze sprawdzone odmiany: Laperi cs (101,2 % wz.), Borelli cs (100,3 % wz.), Herkuli cs (102,3% wz.) a także późna odmian ziarnowa Martelli cs (104,5 % wz.).

Uzyskane wyniki potwierdzają najwyższą jakość odmian hodowli Caussade które sprawdzają się w doświadczeniach a co najważniejsze na polach produkcyjnych zarówno w latach sprzyjających uprawie kukurydzy ale również w latach trudniejszych (sezon 2013).

Wyniki plonowania kukurydzy na ziarno w badaniach PDOiR

W 2013 roku w badaniach PDOiR znalazły się aż cztery odmiany hodowli Caussade:
Luigi cs
Backari cs
Borelli cs
Castelli cs

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Uzyskane wyniki  z 19 Stacji Doświadczalnych potwierdziły najwyższą jakość badanych odmian, pokrywając się jednocześnie z wynikami uzyskanymi w badaniach rozpoznawczych.

Backari cs

backari

Luigi cs

luigi

Borelli cs

borelli

Castelli cs

castelli