Formularz kontaktowy

2 + 10 =

Kontakt

Caussade Nasiona Polska Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 1A, 57-100 Strzelin,
tel./fax: 71 321 94 02
e-mail: info@caussade.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocław Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS 0000369730
NIP: 914-155-67-73, REGON: 021354865
Konto Bankowe: Deutsche Bank PBC SA O/Wrocław 05 1910 1048 2401 0358 4095 0001

Product Manager:

mapa_pl_miniDariusz Dereń
tel.: +48 692 149 988
e-mail: d.deren@caussade.pl

Prokurent:
Dyrektor zarządzający:
Maciej Marczewski
tel.: +48 604 655 662
e-mail: m..marczewski@caussade.pl