Kukurydza

  • Głównym celem hodowli Caussade Semences jest ukierunkowanie na osiąganie maksymalnego potencjału plonowania wprowadzanych odmian. Nie mniej ważną cechą odmianową jest wysoka stabilność i regularność plonowania, która w połączeniu z małą wrażliwością na choroby i wysoką zdrowotnością roślin, stanowią o wartości odmian kukurydzy hodowli Caussade Semences.
  • Kukurydza ma duże znaczenie dla człowieka ze względu na jej wartość konsumpcyjną,  paszową i jako surowiec dla potrzeb przemysłu. Dlatego też w zależności od jej cech użytkowych i kierunku przeznaczenia, będą pojawiały się odmienne oczekiwania przedstawicieli przemysłu, hodowców i rolników. Dla przykładu zapotrzebowanie na odmiany o wysokiej wartości semoliny i skrobi spowodowało wyselekcjonowanie specjalnie do tego przeznaczonych odmian tzw. „waxy”. Integralną częścią naszej hodowli jest nastawienie na potrzeby przemysłu paszowego, gdzie priorytetem w działaniach są wytyczne stawiane przez hodowców zwierząt. Aby sprostać tym oczekiwaniom, Caussade Semences opracowało unikalny program badawczy koncentrujący się na poznawaniu i jak najlepszym zaspokajaniu  potrzeb żywieniowych zwierząt. Dzięki temu udało się wyselekcjonować wysoko produktywne odmiany o bardzo dobrej strawności i wysokiej koncentracji energii.
  • Od kilku lat Caussade Semences intensywnie rozwija również program badawczy mający za zadanie selekcję odmian z przeznaczeniem do produkcji biogazu. Prace nad nowymi odmianami prowadzone są w trzech centrach badawczych, 45 lokalizacjach testowych we Francji i pozostałych krajach Europy, a także na półkuli południowej.

ODMIANY KUKURYDZY

wczesność odmiana FAO PRZEZNACZENIE
ziarno grys bioetanol kiszonka biogaz
odmiany wczesne BELAMI cs 200-210 V V V
TROIZI cs 200-210 V V V
EURYTMI cs 210-220 V V
SCHOBBI cs 210-220 V V
SMOOTHI cs 210-220 V V V
GARNI cs 210-220 V V V
CRANBERRI cs 220-230 V V
TEKNI cs 220-230 V V V
SKOLLI cs 220-230 V V V
SPYCI cs 230 V V V
odmiany średnio wczesne RIANNI cs 230-240 V V V
BORGI cs 230-240 V V V
ASTERI cs 230-240 V V V
SIKALDI cs 240 V V
LAKTI cs 240 V V V
TELESTO cs 240 V V
MALAWI cs 240-250 V V V
DONREMI cs 240-250 V V V
LUIGI cs 240-250 V V
BELUGI cs 240-250 V V V
TREILLI cs 240-250 V V V
CHAMONI cs 240-250 V V
BACKARI cs 250 V V
KATARI cs 250 V V
TOUTATI cs 250 V
odmiany średnio późne BORELLI cs 250-260 V V V
BATISTI cs 250-260 V V
POMERI cs 250-260 V V V V
LAPERI cs 250-260 V V
MONLERI cs 250-260 V V
CASTELLI cs 260 V V
CORIOLI cs 260-270 V V V
HERKULI cs 260-270 V V V V
PONTIVI cs 260-270 V V V
FRANKI cs 260-280 V V V
SIRIANI cs 260-280 V V V
KAMPONI cs 260-280 V V
CHAMBERI cs 280 V V
FORSILI cs 280 V V
MARTELI cs 280 V V
odmiany późne SCANDI cs 320 V V
SUNDI cs 380 V V