Przedstawiamy najnowsze wyniki plonowania rzepaku ozimego MEMORI cs w badaniach COBORU 2017.

Już drugi rok z kolei odmiana osiągnęła doskonały wynik 112,5 % wzorca!
Średni plon z 12 lokalizacji w Polsce wyniósł 48,5 dt/ha, a w stacji w Wyczechach aż 57,9 dt/ha!

Zapraszamy do poznania naszej nowej genetyki rzepaku ozimego.