Rzepak

PRODUKT OPIS POBIERZ
MEMORI cs odmiana mieszańcowa PDF
ZAKARIcs odmiana populacyjna PDF
SIRTAKI cs odmiana mieszańcowa PDF
BASALTI cs odmiana mieszańcowa PDF
MAZARI cs odmiana mieszańcowa PDF

Caussade Semences realizuje programy badawcze hodowli rzepaku w celu uzyskania najwyższej jakości odmian o ustalonych cechach użytkowych.

Założenia hodowlane Caussade Semences
Kryteria agronomiczne i fizjologiczne:

 • Wysoki potencjał plonowania
 • Mocny wigor początkowy
 • Odporność na niskie temperatury
 • Szybki start roślin po zimie
 • Tolerancja na suszę
 • Wysoka przyswajalność nawozów

Kryteria techniczne:

 • Wysoka masa tysiąca nasion
 •  Odporność na wyleganie
 • Niska podatność na osypywanie się nasion podczas zbiorów

Kryteria technologiczne:

 • Wysoka zawartość i łatwość ekstrakcji oleju
 • Właściwy profil kwasów tłuszczowych

Odporność na choroby (sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, werticilioza, mączniak prawdziwy, cylindrosporioza).
Ważnym elementem zadań badawczych Caussade Semences jest koncentracja na tworzeniu linii odmian mieszańcowych zrestorowanych.