Rzepak

Caussade Semences realizuje programy badawcze hodowli rzepaku w celu uzyskania najwyższej jakości odmian o ustalonych cechach użytkowych.

Założenia hodowlane Caussade Semences
Kryteria agronomiczne i fizjologiczne:

 • Wysoki potencjał plonowania
 • Mocny wigor początkowy
 • Odporność na niskie temperatury
 • Szybki start roślin po zimie
 • Tolerancja na suszę
 • Wysoka przyswajalność nawozów

Kryteria techniczne:

 • Wysoka masa tysiąca nasion
 •  Odporność na wyleganie
 • Niska podatność na osypywanie się nasion podczas zbiorów

Kryteria technologiczne:

 • Wysoka zawartość i łatwość ekstrakcji oleju
 • Właściwy profil kwasów tłuszczowych

Odporność na choroby (sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, werticilioza, mączniak prawdziwy, cylindrosporioza).
Ważnym elementem zadań badawczych Caussade Semences jest koncentracja na tworzeniu linii odmian mieszańcowych zrestorowanych.