Słonecznik

slonecznik

 
Aby zaspokoić szczególne potrzeby rynku, Caussade Semences prowadzi badania ukierunkowane na uzyskanie odmian słonecznika charakteryzujących się odpornością  na choroby, regularnością i wydajnością plonowania (w tym wysoką zawartością oleju w nasionach)

Kryteria hodowli Caussade Semences

Kryteria agronomiczne:

– wczesny rozwój
– silny wigor początkowy
– efektywne wykorzystanie nawozów
– wysoka wydajność i regularność plonowania
– tolerancja na suszę

Kryteria techniczne:

– wysokość roślin
– odporność na wyleganie
– odporność na choroby

Kryteria technologiczne:

– zawartość oleju w nasionach
– jakość oleju
– właściwy skład kwasów tłuszczowych