Zboża

  • Od 2016 roku rozpoczęliśmy prace selekcyjno-testowe nowych odmian pszenic, pszenżyta oraz jęczmienia ozimego pochodzących z hodowli Caussade Semences.Obecnie odmiany oceniane są na własnych stacjach badawczych w różnych rejonach kraju.Kolejnym etapem będzie zgłoszenie i rejestracja wyselekcjonowanych odmian w krajowych badaniach COBORU.