71 321 94 02 info@caussade.pl

Caussade Nasiona Polska Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 1A, 57-100 Strzelin

tel./fax: +48 71 321 94 02
e-mail: info@caussade.pl

 

MAPA PRZEDSTAWICIELI:

Krzysztof Hąnkała

Marketing Manager

Maciej Marczewski

Dyrektor Handlowy

Zarząd:

Maciej Marczewski

Prezes Zarządu

Sąd Rejonowy dla Wrocław Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS 0000369730
NIP: 914-155-67-73, REGON: 021354865
Konto Bankowe: Santander Bank Polska S.A.  05 1910 1048 2401 0358 4095 0001

Caussade Nasiona w Social Media: