71 321 94 02 info@caussade.pl

Caussade Nasiona Polska Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 1A, 57-100 Strzelin

tel./fax: +48 71 321 94 02
e-mail: info@caussade.pl

 

MAPA PRZEDSTAWICIELI:

Sławomir Kowalczyk

Sławomir Kowalczyk

Jan Szkudlarczyk

Jan Szkudlarczyk

Jarosław Sudziarski

Jarosław Sudziarski

Jacek Więk

Jacek Więk

Jadwiga Aleksandrowicz

Jadwiga Aleksandrowicz

Jarosław Górak

Jarosław Górak

Arkadiusz Kot

Arkadiusz Kot

Urszula Machlarz

Urszula Machlarz

Dariusz Dereń

Product Manager

Krzysztof Hąnkała

Marketing Manager

Maciej Marczewski

Dyrektor Handlowy

Zarząd:

Maciej Marczewski

Prezes Zarządu

Sąd Rejonowy dla Wrocław Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS 0000369730
NIP: 914-155-67-73, REGON: 021354865
Konto Bankowe: Santander Bank Polska S.A.  05 1910 1048 2401 0358 4095 0001

Caussade Nasiona w Social Media: