71 321 94 02 info@caussade.pl

W okresie zimowym rolnicy rozpoczynają przygotowania do kolejnego roku. Jest to również dobry czas na podjęcie decyzji o wyborze odmiany kukurydzy. W tym artykule nie wskażemy konkretnej odmiany, ponieważ zawsze jest to indywidualna decyzja gospodarstwa. Ponadto duże zróżnicowanie glebowo – klimatyczne w Polsce sprawia, że nawet w obrębie jednej miejscowości panują odmienne warunki do uprawy. Podpowiemy jednak na co warto zwrócić uwagę przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze odmiany kukurydzy na kiszonkę.

 

 

 

Czym kierować się przy wyborze odmiany kukurydzy na kiszonkę?

 

Wielkość plonu.

Jednym z podstawowych parametrów jest wydajność odmiany. Wysokie, dobrze ulistnione rośliny zapewniają odpowiedni poziom plonowania. Duża ilość świeżej masy z ha pozwala uzyskać odpowiednią ilość kiszonki zgodną z ustalonym preliminarzem paszowym.

 

Jakość kiszonki.

Przy wyborze odmiany warto sprawdzić podstawowe parametry kiszonkowe decydujące o wartości żywieniowej danej odmiany. Szczególnie ważne jest to w przypadku bydła mlecznego co przełoży się na wysoką wydajność mleka i zdrowotność bydła.

 

 

Wysoki udział ziarna w ogólnej masie kiszonki decyduje o jej wartości energetycznej. Jest to jeden z najważniejszych parametrów który powinien być brany pod uwagę przy wyborze odmiany. Z tego powodu część gospodarstw, aby uzyskać najwyższą jakość kiszonki celowo decyduje się na wybór odmiany ziarnowej, gdzie udział ziarna w stosunku do pozostałej masy jest bardzo wysoki.

 

Flint czy dent?

W ostatnich latach coraz częściej zwraca się uwagę również na typ ziarna. Porównując ziarno typu dent i flint, bardziej pożądana jest skrobia szklista pochodząca z odmian typu flint. Jest to tzw. skrobia by-pass, przez co jest dłużej trawiona przez mikroflorę żwacza i lepiej wykorzystana nie tylko w żołądku ale również w jelitach. Optymalnym rozwiązaniem jest celowe połączenie odmian flint i dent wysiewanych współrzędnie, przez co uzyskujemy kiszonkę łączącą zalety obu typów odmian. System ten opracowany w hodowli Caussade Semences nosi nazwę DUO CS i po doskonałych wynikach uzyskanych wspólnie z Instytutem Zootechniki, wdrażany jest w najlepszych gospodarstwach mlecznych w Polsce. [Kliknij tutaj aby obejrzeć film o systemie DUO CS]

 

 

Stay green.

Cecha „stay green” polega na przedłużonej zieloności liści i łodyg, dzięki czemu rośliny przez dłuższy czas zachowają zdolność do zakiszania. Jest to ważny parametr który nabiera coraz większego znaczenia. Przykładem może być sezon 2018, w którym z powodu ekstremalnie wysokich temperatur wiele odmian szybko zasychało, co wpłynęło z kolei na gorsze zakiszanie z powodu zbyt wysokich wartości suchej masy.

 

 

Strawność włókien.

Oprócz skrobi z ziarna, ważnym elementem energetycznym kiszonki jest włókno. To właśnie od rodzaju włókna w roślinach zależy strawność kiszonki. Generalnie można powiedzieć, że im bardziej strawne włókno, tym lepsze będzie jego wykorzystanie. Strawność włókna określana może być wieloma parametrami z których najbardziej znany jest DINAG. Przyjmuje się, że dobre odmiany kiszonkowe powinny posiadać wartości DINAG powyżej 50-52.

 

Zdrowotność roślin i ziarna ma duże znaczenie zwłaszcza w sezonach z większą ilością opadów. Rośliny porażone głownią i kolby z widocznymi objawami porażenia przez grzyby fuzarium są powodem występowania w kiszonce wyjątkowo szkodliwych dla zwierząt toksyn. 

 

Stabilność plonowania.

Ostatnie lata pokazały dużą wyjątkowo dużą zmienność pogody, zwłaszcza pod względem opadów i temperatury. Dokonując wyboru odmiany, warto zwrócić uwagę i na tę cechę. Sprawdzone odmiany zapewnią wysoki i stabilny poziom plonowania w latach sprzyjających uprawie kukurydzy, ale nie zawiodą także w latach z niekorzystnym układem pogody.

 

 

W razie wątpliwości warto skonsultować się z przedstawicielami hodowców lub dystrybutorów odmian.