71 321 94 02 info@caussade.pl

Kukurydza

Powstały z myślą o zróżnicowanych warunkach klimatycznych panujących w Europie. Otrzymane w hodowli Caussade Semences – sprawdzonego, francuskiego producenta – nasiona kukurydzy do uprawy na ziarno czy kiszonkę to odmiany wczesne i średnio wczesne, jak również średnio późne oraz późne, cechujące się wysokim potencjałem plonowania. Dzięki temu polscy rolnicy zyskują możliwość doboru materiału siewnego do ich rejonu, maksymalizując tym samym ilość plonów.

Oferujemy jako producent odmiany nasion kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ale także na grys oraz biopaliwa – bioetanol i biogaz. Powstały w hodowli Caussade Semences materiał siewny wydaje rośliny o wysokiej odporności na niesprzyjające warunki środowiska, w tym typowe dla Polski, zmienne warunki atmosferyczne. Uprawa kukurydzy na ziarno i kiszonkę z nasion odmian odpowiednich dla danego gospodarstwa to pewna inwestycja i zysk. Z przeznaczeniem do produkcji grysu oraz biopaliw doceniane są przez polskich plantatorów z różnych rejonów kraju.

 

  • Głównym celem hodowli Caussade Semences jest ukierunkowanie na osiąganie maksymalnego potencjału plonowania wprowadzanych odmian. Nie mniej ważną cechą odmianową jest wysoka stabilność i regularność plonowania, która w połączeniu z małą wrażliwością na choroby i wysoką zdrowotnością roślin, stanowią o wartości odmian kukurydzy hodowli Caussade Semences.
  • Kukurydza ma duże znaczenie dla człowieka ze względu na jej wartość konsumpcyjną,  paszową i jako surowiec dla potrzeb przemysłu. Dlatego też w zależności od jej cech użytkowych i kierunku przeznaczenia, będą pojawiały się odmienne oczekiwania przedstawicieli przemysłu, hodowców i rolników. Dla przykładu zapotrzebowanie na odmiany o wysokiej wartości semoliny i skrobi spowodowało wyselekcjonowanie specjalnie do tego przeznaczonych odmian tzw. „waxy”. Integralną częścią naszej hodowli jest nastawienie na potrzeby przemysłu paszowego, gdzie priorytetem w działaniach są wytyczne stawiane przez hodowców zwierząt. Aby sprostać tym oczekiwaniom, Caussade Semences opracowało unikalny program badawczy koncentrujący się na poznawaniu i jak najlepszym zaspokajaniu  potrzeb żywieniowych zwierząt. Dzięki temu udało się wyselekcjonować wysoko produktywne odmiany o bardzo dobrej strawności i wysokiej koncentracji energii.
  • Od kilku lat Caussade Semences intensywnie rozwija również program badawczy mający za zadanie selekcję odmian z przeznaczeniem do produkcji biogazu. Prace nad nowymi odmianami prowadzone są w trzech centrach badawczych, 45 lokalizacjach testowych we Francji i pozostałych krajach Europy, a także na półkuli południowej.

Odmiany kukurydzy

Witaj. W czym możemy pomóc?