71 321 94 02 info@caussade.pl

Kukurydza

Powstały z myślą o zróżnicowanych warunkach klimatycznych panujących w Europie. Otrzymane w hodowli Caussade Semences – sprawdzonego, francuskiego producenta – nasiona kukurydzy do uprawy na ziarno czy kiszonkę to odmiany wczesne i średnio wczesne, jak również średnio późne oraz późne, cechujące się wysokim potencjałem plonowania. Dzięki temu polscy rolnicy zyskują możliwość doboru materiału siewnego do ich rejonu, maksymalizując tym samym ilość plonów.

Oferujemy jako producent odmiany nasion kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ale także na grys oraz biopaliwa – bioetanol i biogaz. Powstały w hodowli Caussade Semences materiał siewny wydaje rośliny o wysokiej odporności na niesprzyjające warunki środowiska, w tym typowe dla Polski, zmienne warunki atmosferyczne. Uprawa kukurydzy na ziarno i kiszonkę z nasion odmian odpowiednich dla danego gospodarstwa to pewna inwestycja i zysk. Z przeznaczeniem do produkcji grysu oraz biopaliw doceniane są przez polskich plantatorów z różnych rejonów kraju.

 

  • Głównym celem hodowli Caussade Semences jest ukierunkowanie na osiąganie maksymalnego potencjału plonowania wprowadzanych odmian. Nie mniej ważną cechą odmianową jest wysoka stabilność i regularność plonowania, która w połączeniu z małą wrażliwością na choroby i wysoką zdrowotnością roślin, stanowią o wartości odmian kukurydzy hodowli Caussade Semences.
  • Kukurydza ma duże znaczenie dla człowieka ze względu na jej wartość konsumpcyjną,  paszową i jako surowiec dla potrzeb przemysłu. Dlatego też w zależności od jej cech użytkowych i kierunku przeznaczenia, będą pojawiały się odmienne oczekiwania przedstawicieli przemysłu, hodowców i rolników. Dla przykładu zapotrzebowanie na odmiany o wysokiej wartości skrobi spowodowało wyselekcjonowanie specjalnie do tego przeznaczonych odmian z naszej kolekcji zwanej jako alternatywa grysowa, które posiadają rekomendację firm zajmujących się przetwórstwem kukurydzy takich jak Kalizea i Młyn Grygier. Integralną częścią naszej hodowli jest nastawienie na potrzeby przemysłu paszowego, gdzie priorytetem w działaniach są wytyczne stawiane przez hodowców zwierząt. Aby sprostać tym oczekiwaniom, Caussade Semences opracowało unikalny program badawczy koncentrujący się na poznawaniu i jak najlepszym zaspokajaniu  potrzeb żywieniowych zwierząt. Dzięki temu udało się wyselekcjonować wysoko produktywne odmiany o bardzo dobrej strawności i wysokiej koncentracji energii.
  • Od kilku lat Caussade Semences intensywnie rozwija również program badawczy mający za zadanie selekcję odmian z przeznaczeniem do produkcji biogazu. Prace nad nowymi odmianami prowadzone są w trzech centrach badawczych, 45 lokalizacjach testowych we Francji i pozostałych krajach Europy, a także na półkuli południowej.

Odmiany kukurydzy

 

Odmiany WCZESNE

ODMIANAFAO

_____

_____

_____

_____

_____

AMAIZI CS190

🌽

🌽
BELAMI CS210

🌽

🌽

🌽

SCHOBBI CS210-220

🌽

🌽

SMOOTHI CS210-220

🌽

🌽

🌽

GARNI CS210-220

🌽

🌽

🌽

CRANBERRI CS220-230

🌽

🌽

🌽

TEKNI CS

220-230

🌽

🌽

🌽

SKOLLI CS220-230

🌽

🌽

🌽

EVGENI CS

230

🌽

🌽

SPYCI CS230

🌽

🌽

🌽

ANOVI CS230

🌽

🌽

 

Odmiany ŚREDNIO WCZESNE

ODMIANAFAO

______

______

______

______

______

RIANNI CS230-240

🌽

🌽

🌽
BORGI CS230-240

🌽

🌽

🌽

ASTERI CS230-240

🌽

🌽

🌽

SIKALDI CS240

🌽

🌽

TONIFI CS240

🌽

🌽

DOMMI CS240

🌽

🌽

ISIGNI CS240

🌽

🌽

CHIANTI CS240

🌽

🌽

LAKTI CS240

🌽

🌽

TELESTO CS240

🌽

🌽

MALAWI CS240-250

🌽

🌽

MONASTI CS240-250

🌽

DONREMI CS240-250

🌽

🌽

🌽

LUIGI CS240-250

🌽

🌽

BELUGI CS240-250

🌽

🌽

🌽

TREILLI CS240-250

🌽

🌽

🌽

CHAMONI CS240-250

🌽

🌽

TOUTATI CS240-250

🌽

🌽

BACKARI CS250

🌽

🌽

KATARI CS250

🌽

🌽

Odmiany ŚREDNIO PÓŹNE

ODMIANAFAO

_____

_____

_____

_____

_____

BORELLI CS250-260

🌽

🌽

🌽

EFFIGI CS250-260

🌽

🌽

BATISTI CS

250-260

🌽

🌽

POMERI CS250-260

🌽

🌽

🌽

🌽

LAPERI CS250-260

🌽

🌽

MONLERI CS250-260

🌽

🌽

BAOBI CS250-260

🌽

🌽

CASTELLI CS260

🌽

🌽

GLORIFI CS260

🌽

🌽

KADDI CS260

🌽

🌽

STROMBOLI CS260

🌽

🌽

🌽

CORIOLI CS260-270

🌽

🌽

🌽

HERKULI CS260-270

🌽

🌽

🌽

🌽

PONTIVI CS260-270

🌽

🌽

🌽

FRANKI CS260-280

🌽

🌽

🌽

SEIDDI CS260-280

🌽

🌽

SIRIANI CS260-280

🌽

🌽

🌽

POESI CS270

🌽

🌽

BASMATI CS

270-280

🌽

CHAMBERI CS280

🌽

🌽

MARTELI CS280

🌽

🌽

Odmiany PÓŹNE

ODMIANAFAO

_____

_____

_____

_____

_____

TRINITI CS

300

🌽

SCANDI CS320

🌽

🌽

SUNDI CS380

🌽

🌽Kukurydza to Nasz znak firmowy!   

Jeśli zastanawiają się Państwo jaką odmianę kukurydzy wybrać do siewu, to zapraszamy do obejrzenia filmów z lustracji 56-ciu odmian kukurydzy 🌽 hodowli Caussade, gdzie Maciej i Darek omawiają bloki tematyczne, w jakich podzielone zostały poszczególne odmiany, tj: grysowa_alternatywa – flinty, wydajne_ziarnówki, denty, grupa wczesna, nowości, grupa kiszonkowo-biogazowa, odmiany kiszonkowe i kiszonkowo-ziarnowe, wskazując na różnice między ziarnem typu flint i dent oraz przedstawiając charakterystykę poszczególnych odmian.
Zapraszamy także do kontaktu z naszymi przedstawicielami regionalnymi, którzy pomogą dobrać właściwą odmianę kukurydzy do rejonu kraju, klasy gleby i panujących warunków, co pozwoli na zwiększenie plonów i wydajności w gospodarstwie.

 

 

Tylko sprawdzone odmiany!

Duża liczba doświadczeń w Polsce gwarantuje dobrą adaptację naszych odmian do zróżnicowanych warunków środowiska.
W 2017 roku testowaliśmy w Polsce ponad 60 odmian kukurydzy naszej hodowli o zróżnicowanym FAO i przeznaczeniu, w tym 14 odmian z hodowli Caussade ocenianych było w stacjach doświadczalnych oceny odmian przez COBORU i PZPK.

W 2018 roku, 19 odmian z hodowli Caussade ocenianych jest w doświadczeniach realizowanych przez COBORU/PZPK.
Dodatkowo we własnych stacjach testowych typu „Strips Station” zostało poddanych ocenie w doświadczeniach ścisłych prawie 60 odmian (zarówno tych zarejestrowanych jak i będących na etapie badań przedrejestrowych).
Aktualnie w Polsce, w aktywnej sprzedaży posiadamy ponad 50 odmian kukurydzy.

CAUSSADE TRIALS 2018 r.:
Strips Station Prusinowice woj. opolskie
Strips Station Kocewo woj. mazowieckie
Strips Station Dziećmiarki woj. wielkopolskie