71 321 94 02 info@caussade.pl

Memori CS

Memori CS

rzepak ozimy odmiana mieszańcowa

 

Rozwój roślin po siewie: dobry wigor początkowy
Start roślin po zimie: średnio wczesny
Kwitnienie: średnio późne
Dojrzałość: średnio późna
Tolerancja na choroby: Phoma: bardzo dobra
Cylindrosporium: dobra
Sclerotinia:dobra
Odporność na wyleganie: dobra
Zalecane wykonanie jesiennego i wiosennego
zabiegu regulującego wysokość roślin

Rzepak, który zapamiętasz

  • Odmiana w czołówce najwyżej plonujących odmian w badaniach rejestrowych COBORU w 2016 i 2017 roku, co potwierdza stabilność odmiany.
  • Bardzo dobre wyniki rejestrowe w Polsce, Francji, Niemczech, Czechach, Ukrainie, Białorusi, Węgrzech i Bułgarii.
  • Wysoka zimotrwałość roślin potwierdzona doświadczeniami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Ukraina, Białoruś).
  • Doskonała tolerancja roślin na suchą zgniliznę kapustnych (Phoma lingam) potwierdzona najwyższą oceną w badaniach rejestrowych we Francji.
  • Niezawodność plonowania odmiany w każdych wakunkach klimatyczno-glebowych.