71 321 94 02 info@caussade.pl

MEMORI CS

rzepak ozimy

odmiana mieszańcowa

Rozwój roślin po siewie: dobry wigor początkowy
Start roślin po zimie: średnio wczesny
Kwitnienie: średnio późne
Dojrzałość: średnio późna
Tolerancja na choroby: Phoma: bardzo dobra
Cylindrosporium: dobra
Sclerotinia: dobra
Odporność na wyleganie: dobra
 

Rzepak, który zapamiętasz!

  • Odmiana wiernie i regularnie plonująca, ustanawiająca rekordy plonowania na polach produkcyjnych nawet w latach z niekorzystnym układem pogody.
  • Odmiana na “ciężkie czasy”, z głęboko sięgającym systemem korzeniowym oraz mocnej i stabilnej budowie części nadziemnej
  • Wysoka zimotrwałość roślin potwierdzona doświadczeniami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Ukraina, Białoruś).
  • Doskonała tolerancja roślin na suchą zgniliznę kapustnych (Phoma lingam) potwierdzona najwyższą oceną w badaniach rejestrowych we Francji oraz wysoka polowa odporność na wirus żółtaczki rzepy (TuYV)
  • Niezawodność plonowania odmiany w każdych wakunkach klimatyczno-glebowych.