71 321 94 02 info@caussade.pl

Oficjalne wyniki plonowania kukurydzy Caussade na ziarno, w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU / PZPK oraz PDO.

Mamy przyjemność przedstawić Państwu oficjalne wyniki plonowania kukurydzy Caussade na ziarno, w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU / PZPK oraz PDO.

 

 

CRANBERRI CS FAO 220-230

Wczesna odmiana która dwukrotnie, w 2016 i 2017 roku wyróżniła się spośród innych bardzo wysokimi wynikami na ziarno w oficjalnych doświadczeniach COBORU / PZPK. Dobrze toleruje wczesne siewy oraz wiosenne chłody. Ze względu na niskie FAO wyróżnia się szybkim tempem oddawania wody z ziarna i może być wcześnie zbierana. Odmiana regularnie plonująca, niezależnie od warunków środowiskowych

CRANBERRI CS - Caussade Nasiona

 

 

EVGENI CS FAO 230

Łamacz korelacji! Nowa, typowo ziarnowa odmiana z grupy wczesnej o bardzo wysokim potencjale plonowania. Posiada ziarno z bardzo dobrymi parametrami młynarskimi (idealne do przerobu na grys). Charakterystyczne, luźne koszulki okrywowe kolb w końcowym etapie dojrzewania powodują łatwiejsze dosychanie ziarna w warunkach polowych.

EVGENI CS - Caussade Nasiona

 

 

RIANNI CS FAO 230-240

Doskonałe wyniki plonowania ( 100-106% wzorca) w czteroletnich badaniach COBORU w  latach 2014 – 2017 potwierdzają najwyższą wartość, a przede wszystkim stabilność w uprawie na ziarno. Odmiana posiada intensywny wzrost wegetatywny i dobrze radzi sobie w każdych warunkach. Charakterystyczne dla RIANNI CS jest pełne zaziarnienie kolb i często występujący tzw. „kaczy dziób”.

RIANNI CS - Caussade Nasiona

 

 

TONIFI CS FAO 240

Najnowsza odmiana ziarnowa pozwalająca uzyskać rekordowe plony ziarna.  Potwierdzeniem są wyniki doświadczeń COBORU w sezonie 2017 gdzie odmiana uzyskała 108% wzorca (127,2 dt ha) zajmując 3 miejsce na 54 oceniane odmiany. Podobnie w oficjalnych badaniach niemieckich BSA, TONIFI CS posiada jedną z najwyższych ocen plonowania na ziarno. Dzięki luźnym i cienkim koszulkom okrywowym kolb, ziarno łatwo dosycha na polu i zbierane jest z niską wilgotnością.

TONIFI CS - Caussade Nasiona

 

 

EFFIGI CS FAO 250-260

Średnio późna odmiana z nowej linii genetycznej o najwyższym potencjale plonowania na ziarno. Polecana do gospodarstw prowadzących intensywną produkcję kukurydzy na ziarno, pozwalając uzyskać maksymalne wyniki plonowania. Charakterystyczne jest ciężkie ziarno o wysokiej gęstości i dobrej zdrowotności. Bardzo dobra efektywność ekonomiczna odmiany dzięki korzystnej relacji wczesności i wilgotności ziarna podczas zbioru do uzyskiwanego plonu.

EFFIGI CS - Caussade Nasiona

 

 

HERKULI CS FAO 260-270

Odmiana wszechstronnie użytkowa, przeznaczona do produkcji kiszonki dla bydła, ziarna i biomasy dla biogazowni. Ceniona za wysokie i stabilne w latach plony suchej masy oraz wysoką koncentrację energii i strawność kiszonki. Najwyżej plonująca odmiana na ziarno w Polsce w badaniach COBORU w 2012 i 2014 r.

HERKULI CS - Caussade Nasiona

 

 

 

CHAMBERI CS FAO 280

Nowa, zarejestrowana w 2016 roku we Francji wydajna odmiana ziarnowa. Drugi rok z rzędu odmiana plonująca wyżej od odmian wzorcowych uzyskując średnio w Polsce blisko 15 ton suchego ziarna w 2016 roku i blisko 13 ton suchego ziarna w roku 2017. Typ ziarna „dent” zapewnia szybkie dosychanie w warunkach polowych. Wyróżnia się szybkim rozwojem początkowym roślin i dobrą tolerancją na choroby grzybowe z rodzaju Fusarium.  Odmiana wysoko i stabilnie plonująca w każdych warunkach.

CHAMBERI CS - Caussade Nasiona

 

 

 

Sprawdź Nasze najlepsze odmiany

 

 

Caussade Nasiona – Kukurydza

 

 

 

Witaj. W czym możemy pomóc?