71 321 94 02 info@caussade.pl

Sirtaki CS

Sirtaki CS

rzepak ozimy
odmiana mieszańcowa

 

Rozwój roślin po siewie: bardzo dobry wigor początkowy
Start roślin po zimie: wczesny
Kwitnienie: średnio wczesne
Dojrzałość: średnio wczesna
Tolerancja na choroby: Phoma: dobra
Cylindrosporium: dobra
Sclerotinia:dobra
Odporność na wyleganie: dobra
Zalecane wykonanie jesiennego i wiosennego
zabiegu regulującego wysokość roślin

Wysoki potencjał plonowania

  • Bardzo wysoki potencjał plonowania odmiany przewyższający odmiany wzorcowe.
  • Odmiana corocznie i wiernie plonująca, czego potwierdzeniem są trzyletnie wyniki z badań re-jestrowych COBORU (2013-2015) oraz dosko-nałe wyniki z pól produkcyjnych z ostatnich lat.
  • Dzięki intensywnemu rozwojowi jesiennemu odmiana tolerancyjna na opóźnione siewy.
  • Silny wigor roślin stwarza możliwość siewu na-wet na słabszych stanowiskach.