71 321 94 02 info@caussade.pl

SIRTAKI CS

rzepak ozimy

odmiana mieszańcowa

 

Rozwój roślin po siewie: bardzo dobry wigor początkowy
Start roślin po zimie: wczesny
Kwitnienie: średnio wczesne
Dojrzałość: średnio wczesna
Tolerancja na choroby: Phoma: dobra
Cylindrosporium: dobra
Sclerotinia: dobra
Odporność na wyleganie: dobra
 

 

Wysoki potencjał plonowania

 

  • Bardzo wysoki potencjał plonowania odmiany osiągany dzięki wysokiej masie tysiąca nasion.
  • Odmiana corocznie i wiernie plonująca, czego potwierdzeniem są trzyletnie wyniki z badań rejestrowych COBORU oraz doskonałe wyniki z pól produkcyjnych z ostatnich lat.
  • Dzięki intensywnemu rozwojowi jesiennemu odmiana tolerancyjna na opóźnione siewy.
  • Silny wigor roślin stwarza możliwość siewu nawet na słabszych stanowiskach.