71 321 94 02 info@caussade.pl

W ostatnich tygodniach sprawdziliśmy stan przezimowania rzepaków hodowli Caussade Semences, na plantacjach gospodarstw na terenie całego kraju. Zobaczcie efekty naszych oględzin z województwa opolskiego, gdzie udało nam się kilka lustracji zarejestrować.

 

 

MEMORI CS – odmiana mieszańcowa

 

TOP FARMS Głubczyce

 

AGROPROD Wierzbnik

MEMORI CS

Nr 1 na 45 wysianych odmian w wynikach plonowania poletek demonstracyjnych w TOP FARMS AGRO w Bogdanowicach Kolonii (49,5 dt/ha)

Bardzo dobre wyniki rejestrowe w Polsce, Francji, Niemczech, Czechach, Ukrainie, Białorusi, Węgrzech i Bułgarii.

Wysoka zimotrwałość roślin potwierdzona doświadczeniami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Ukraina, Białoruś).

Doskonała tolerancja roślin na suchą zgniliznę kapustnych (Phoma lingam) potwierdzona najwyższą oceną w badaniach rejestrowych we Francji.

Niezawodność plonowania odmiany w każdych wakunkach klimatyczno-glebowych.

Rozwój roślin po siewie: dobry wigor początkowy

Start roślin po zimie: średnio wczesny

Kwitnienie: średnio późne

Dojrzałość: średnio późna

Odporność na wyleganie: dobra

Tolerancja na choroby:

Phoma: bardzo dobra

Cylindrosporium: dobra

Sclerotinia: dobra

Odporność na wyleganie: dobra

 

ETENDAR CL– odmiana mieszańcowa (Clearfield)

 

ETENDAR CL

Najnowsza odmiana mieszańcowa przeznaczona do uprawy w systemie Clearfield.

Odporna na imazamoks (substancja czynna preparatu Cleravis).

Eliminuje problem rzepakochwastów i samosiewów rzepaku.

Wysoki potencjał plonowania na wszystkich stanowiskach glebowych.

Dobra tolerancja na choroby grzybowe.

Rozwój roślin po siewie: dobry wigor początkowy

Start roślin po zimie: średnio wczesny

Kwitnienie: średnio późne

Dojrzałość: średnio późna

Tolerancja na choroby:

Phoma: dobra

Sclerotinia:dobra

Altemaria: dobra

Odporność na wyleganie: dobra

 

SIRTAKI CS – odmiana mieszańcowa

 

SIRTAKI CS

Bardzo wysoki potencjał plonowania odmiany przewyższający odmiany wzorcowe.

Odmiana corocznie i wiernie plonująca, czego potwierdzeniem są trzyletnie wyniki z badań re-jestrowych COBORU (2013-2015) oraz dosko-nałe wyniki z pól produkcyjnych z ostatnich lat.

Dzięki intensywnemu rozwojowi jesiennemu odmiana tolerancyjna na opóźnione siewy.

Silny wigor roślin stwarza możliwość siewu nawet na słabszych stanowiskach.

Rozwój roślin po siewie: bardzo dobry wigor początkowy

Start roślin po zimie: wczesny

Kwitnienie: średnio wczesne

Dojrzałość: średnio wczesna

Tolerancja na choroby:

Phoma: dobra

Cylindrosporium: dobra

Sclerotinia: dobra

Odporność na wyleganie: dobra