71 321 94 02 info@caussade.pl

Duża liczba doświadczeń hodowli Caussade w Polsce gwarantuje dobrą adaptację naszych odmian do zróżnicowanych warunków środowiska.

 

W 2018 roku testowaliśmy w Polsce ponad 60 odmian kukurydzy naszej hodowli o zróżnicowanym FAO i przeznaczeniu, w tym 19 odmian było oceniane w doświadczeniach realizowanych przez COBORU / PZPK. We własnych stacjach testowych typu „Strips Station”, w 2018 zostało poddanych ocenie w doświadczeniach ścisłych ponad 50 odmian (zarówno tych zarejestrowanych jak i będących na etapie badań przedrejestrowych). Poniżej znajda Państwo wyniki plonowania niektórych odmian na ziarno i na kiszonkę z doświadczeń polowych przeprowadzanych przez COBORU / PZPK, a także z naszych stacji z doświadczeniami ścisłymi,  jak i z wielu gospodarstw z całego kraju. Pozostałe wyniki plonowania przedstawiamy Państwu na licznych szkoleniach i spotkaniach w zależności od regionu kraju i odmiany dedykowanej pod dany region.

 

CRANBERRI CS

FAO 220-230

Odmiana stabilna w plonowaniu, niezależnie od warunków środowiskowych, dobrze tolerująca wiosenne chłody i szybko oddająca wodę z ziarna. Wysoki udział ziarna i koncentracja skrobi w kiszonce w połączeniu z bardzo dobrą strawnością zapewniają doskonałą jakość żywieniową. Trzy lata badana w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU / PZPK z wynikami zawsze powyżej wzorca.

CRANBERRI-CS-mapa-plonowania-2018

CRANBERRI CS mapa plonowania 2018

 

 

ANOVI CS

FAO 230

Nowa odmiana z wybitnie wysokim potencjałem plonowania na poziomie odmian z FAO 240-250, która gwarantuje bardzo niskie wilgotności podczas zbioru porównywalne do odmian z grupy wczesnej o FAO 210-220, co pozwala na wczesny zbiór (wrzesień / październik) i terminowe wykonanie upraw jesiennych. Stabilność plonowania na ziarno nawet na słabych stanowiskach dzięki adaptacji do wszystkich warunków glebowych. Posiada rekomendację młynarską do uprawy na grys od Młynu Grygier.

ANOVI-CS-mapa-plonowania-2018

ANOVI CS mapa plonowania 2018

 

 

EVGENI CS

FAO 230

Typowo ziarnowa odmiana z grupy wczesnej o bardzo wysokim potencjale plonowania. Posiada ziarno z bardzo dobrymi parametrami młynarskimi (idealne do przerobu na grys). Charakterystyczne, luźne koszulki okrywowe kolb w końcowym etapie dojrzewania powodują łatwiejsze dosychanie ziarna w warunkach polowych. Dobra tolerancja na omacnicę prosowiankę potwierdzona obserwacjami polowymi. Posiada rekomendację młynarską do uprawy na grys do Młynu Grygier i Kalizea

EVGENI-CS-mapa-plonowania-2018

EVGENI CS mapa plonowania 2018

 

 

RIANNI CS

FAO 230-240

Doskonałe wyniki plonowania w pięcioletnich badaniach COBORU (2014 – 2018) potwierdzają najwyższą wartość, a przede wszystkim stabilność w uprawie na ziarno. Odmiana z intensywnym wzrostem wegetatywnym, dobrze radzi sobie w każdych warunkach. Charakterystyczne dla RIANNI CS jest pełne zaziarnienie kolb i często występujący tzw. „kaczy dziób”.

RIANNI-CS-mapa-plonowania-2018

RIANNI CS mapa plonowania 2018

 

 

 

TONIFI CS

FAO 240

Bardzo wysoki potencjał plonowania przy intensywnej technologii produkcji pozwala uzyskać wysokie plony ziarna. Długie bardzo dobrze wypełnione i do końca zaziarnione kolby. Luźnie i cienkie koszulki okrywowe kolb w końcowym etapie dojrzewania powodują łatwe dosychanie ziarna w warunkach polowych i zbiory z niską wilgotnością. Doskonała zdrowotność roślin aż do zbiorów.

TONIFI-CS-mapa-plonowania-2018

TONIFI CS mapa plonowania 2018

 

 

CHIANTI CS 

FAO 240

Nowa, wysokoproduktywna odmiana ziarnowa z nowej linii genetycznej, polecana szczególnie do gospodarstw prowadzących intensywną technologię produkcji. W pełni zaziarnione kolby typu flex i ciężkie ziarno zapewniają wysoki poziom plonowania nawet przy niekorzystnych warunkach pogodowych w trakcie wegetacji. Polecana do uprawy na wszystkich klasach gleb, także słabszych i mozaikowych.

Mapa_plonowania_CHIANTI_CS_2018

CHIANTI CS mapa plonowania 2018

 

 

EFFIGI CS 

FAO 250-260

Średnio późna odmiana z nowej linii genetycznej o najwyższym potencjale plonowania na ziarno. Polecana do gospodarstw prowadzących intensywną produkcję kukurydzy na ziarno, pozwalając uzyskać maksymalne wyniki plonowania. Charakterystyczne jest ciężkie ziarno o wysokiej gęstości i dobrej zdrowotności. Bardzo dobra efektywność ekonomiczna odmiany dzięki korzystnej relacji wczesności i wilgotności ziarna podczas zbioru do uzyskiwanego plonu.

EFFIGI-CS-mapa-plonowania-2018

EFFIGI CS mapa plonowania 2018

 

GLORIFI CS

FAO 260

Nowa odmiana posiadająca bardzo dobrą zdrowotność roślin od siewów do końca wegetacji, wysoka tolerancja kolb i ziarna na porażenie przez grzyby z rodzaju Fusarium. Gwarantuje utrzymanie stabilnego poziomu plonowania w trudnych latach lub przy zmniejszonej obsadzie roślin. Wysoki potencjał plonowania potwierdzony wynikami badań przedrejestrowych w Niemczech.

GLORIFI-CS-mapa-plonowania-2018

GLORIFI CS mapa plonowania 2018

 

 

BAOBI CS

FAO 250-260

Nowa odmiana zarejestrowana na kiszonkę z początkiem 2018 roku. Wysokie bogato ulistnione rośliny z przeznaczeniem na jakościową kiszonkę o bardzo dobrej strawności oraz do produkcji biogazu. Wysoki udział kolb w ogólnej masie kiszonki zapewnia doskonałe wartości żywieniowe. BAOBI CS znalazła się w ścisłej czołówce odmian w doświadczeniach rozpoznawczych na kiszonkę 2018 prowadzonych przez COBORU / PZPK [107% wzorca, plon ogólny świeżej masy; 108% wzorca, plon ogólny suchej masy; 102% wzorca, zawartość suchej masy w plonie ogólnym].

BAOBI-CS-mapa-plonowania-2018

BAOBI CS mapa plonowania 2018

 

 

POESI CS 

FAO 270

Nowa, typowa odmiana kiszonkowa, o charakterystycznej mocnej budowie, tworząca dużą masę zieloną. Dzięki wysokiej strawności i zawartości skrobi, uzyskiwana jest bardzo dobra wartość żywieniowa kiszonki. Wysokie uzyski świeżej masy przewyższające odmiany wzorcowe, stwarza możliwość alternatywnego wykorzystania na cele biogazowe.

POESI-CS-mapa-plonowania-2018

POESI CS mapa plonowania 2018

 

 

CHAMBERI CS

FAO 280

Odmiana wysoko i stabilnie plonująca w każdych warunkach. Typ ziarna „dent” zapewnia szybkie dosychanie w warunkach polowych. Wyróżnia się szybkim rozwojem początkowym roślin i dobrą tolerancją na choroby grzybowe z rodzaju Fusarium. Odmiana plonująca wyżej od odmian wzorcowych uzyskując średnio w Polsce blisko 15 ton suchego ziarna w 2016 roku, blisko 13 ton suchego ziarna w roku 2017 i 2018.

CHAMBERI-CS-mapa-plonowania-2018

CHAMBERI CS mapa plonowania 2018

 

Sprawdź nasze najlepsze odmiany