71 321 94 02 info@caussade.pl

Zboża

  • Od 2016 roku rozpoczęliśmy prace selekcyjno-testowe nowych odmian pszenic, pszenżyta oraz jęczmienia ozimego pochodzących z hodowli Caussade Semences. Obecnie odmiany oceniane są na własnych stacjach badawczych w różnych rejonach kraju oraz rejestracja wyselekcjonowanych odmian w krajowych badaniach COBORU. Obecnie do oferty wprowadziliśmy już cztery odmiany sprawdzające się doskonale w naszych warunkach klimatyczno-glebowych, osiągające bardzo wysoką plenność i z dobrą odpornością na wyleganie. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami regionalnymi.